Your browser does not support JavaScript!

Cookieverklaring

Meer informatie over cookies


P&M Furniture BV streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze websites informatief en relevant te maken en u online zo goed mogelijk van dienst te zijn. Eén manier om dit te bewerkstelligen, is om cookies te gebruiken om informatie over uw bezoek aan onze site op te slaan op uw computer. Deze informatie is nodig om ervoor te zorgen dat de site naar behoren werkt. 


Wat zijn cookies?


Cookies zijn stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. 


Wat gebeurt er met deze cookies?


We gebruiken cookies bijvoorbeeld om te weten te komen of u onze website al eerder bezocht hebt en om de gedeelten van de site te identificeren die u mogelijk het meest interesseren. Cookies kunnen uw online-ervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan tijdens uw bezoek aan onze website. 


Cookies uitschakelen


De meeste browsers bieden informatie over hoe u kunt voorkomen dat nieuwe cookies worden geaccepteerd, hoe u een melding kunt ontvangen in het geval van een nieuwe cookie en hoe u uw huidige cookies kunt uitschakelen. Houd er echter wel rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.


Over Google Analytics


Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies als hulpmiddel voor de analyse van het gebruik van deze website door bezoekers.


De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres, de bezochte URL, de datum en de tijd waarop de pagina is bekeken) wordt door Google naar servers in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van deze website bij te houden, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor websiteoperators en andere services met betrekking tot de activiteiten op de website en het gebruik van internet te bieden.


Google kan deze informatie overdragen aan derden indien dit wettelijk is vereist of dergelijke derden de informatie namens Google verwerken.


Onze website maakt naast Google Analytics ook gebruik van Leadfeeder. Met Leadfeeder kunnen wij leads bepalen door gegevens van Google Analytics. Naast deze gegevens vult Leadfeeder de gegevens aan met openbare gegevens zoals LinkedIn-accounts. Dit gebeurt door middel van het bedrijfs-IP-adres. Leadfeeder slaat geen persoonlijke informatie op en volgt deze ook niet, daarnaast blijft de verzamelde informatie anoniem.


U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in te stellen in uw browser. Houd er echter wel rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u mogelijk niet alle functies van de desbetreffende website ten volle kunt benutten.


Meer informatie over het type cookies dat wordt gebruikt


Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies


Deze cookies zijn noodzakelijk om op de website te surfen en de functies te gebruiken, bijvoorbeeld de toegang tot beveiligde gedeelten van de website. Zonder deze cookies zijn voorzieningen als het opslaan van 3D-modellen en het maken van een moodboard niet mogelijk.


Categorie 2: cookies voor prestaties


Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag op onze websites, bijvoorbeeld welke pagina's vaak worden bezocht en of bezoekers foutmeldingen krijgen. Met deze cookies wordt geen informatie bewaard waarmee de identiteit van een bezoeker kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bijeengevoegd en is dus anoniem. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van een website te verbeteren.


Categorie 3: cookies voor functionaliteit


Met deze cookies onthouden onze websites welke keuzes u tijdens het surfen hebt gemaakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of uw regio) en bieden ze u verbeterde, persoonlijkere functies. Zo kan een website u plaatselijke weerberichten of verkeersinformatie bieden door in een cookie op te slaan in welke regio u zich bevindt. Ook voorkeuren als tekstgrootte, lettertype en andere delen van de website die u kunt aanpassen worden op die manier bewaard. Verder kunnen ze worden gebruikt om het u mogelijk te maken een video te bekijken of op een weblog te reageren. De informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt mogelijk anoniem gemaakt en de cookies kunnen uw surfgedrag op andere websites niet bijhouden.


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan


Voor meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen kunt u mailen naar het mailadres info@pmfurniture.com.


Meer informatie over Cookies?


Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”


PRIVACYVERKLARING

P&M Furniture BV, gevestigd aan Jacob Merlostraat 24-26 5961 AB Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pm-furniture.nl/
Jacob Merlostraat 24-26
5961 AB Horst
077 397 7888

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

P&M Furniture verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Niet naar een persoon te herleiden gegevens over uw activiteiten op onze website

Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pmfurniture.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

P&M Furniture verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren

P&M Furniture analyseert anoniem uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

P&M Furniture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P&M Furniture) tussen zit.

P&M Furniture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens en opslaglocaties:

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 

*Gerekend vanaf de laatste inlog

 

*Dit betreft een handmatige actie onder verantwoordelijkheid van de sales- of marketingafdeling

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

P&M Furniture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Satelliet Meubelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

P&M Furniture gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P&M Furniture en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pmfurniture.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. P&M Furniture wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

P&M Furniture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pmfurniture.com. P&M Furniture heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Sluiten Om de website zo soepel mogelijk te laten verlopen maken wij gebruik van Cookies. Door op 'sluiten' te klikken gaat u akkoord met de Cookies. Cookies en privacy statement.
x